Izgradnja podnog skladišta u Čantaviru

Nakon što je leta 2013. godine izgradila sistem silaže po recepturi kompanije Bock, DG company je na farmi Mikloša Balaša početkom 2014. godine ugovorila izgradnju podnog skladišta.

Ugovoreni radovi između DG company i investitora Balšafarm su pored izgradnje samog skladišta obuhvatili i izgradnju prilaznih saobraćajnica i kolske vage.

Za samo 40 dana izgrađen je kompletan objekat.

Podno skladiste 7 Podno skladiste 6 Podno skladiste 5 Podno skladiste 4 Podno skladiste 2 Podno skladiste 1