Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda Vrbas-Kula-linija mulja

Dg Company u saradnji sa firmom Lad Group d.o.o. izvodi kompletne građevinske radove na objektu  ,,Postrojenja za preradu otpadnih voda Vrbas-Kula-linija mulja,,.

Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda (CPPOV) u Vrbasu, ima za cilj zaustavljanje daljeg zagađivanja Velikog bačkog kanala, koji je na deonici Crvenka-Kula-Vrbas najzagađeniji vodotok u Evropi. Postrojenje u Vrbasu najveća je pojedinačna investicija EU u regionu, vredna više od 15 miliona evra.

Predviđeno je da CPPOV prerađuje komunalne i industrijske vode, koje će u opštini Vrbas i gradovima Kula i Crvenka sakupljati magistralni kolektor, kao i vodu iz domaćinstava, priključenih na sistem za kanalizaciju.

Vrbas-1 Vrbas-2 Vrbas-5 Vrbas-6 Vrbas-7 Vrbas-3