Sanacija silosa u Šidu

DG Company je uradio sanaciju silosa u Šidu za kompaniju Victoriaoil.

Tim inženjera kompanije zajedno sa inženjerima iz kompanije Victoriaoil predložio je sanaciju ćelije 37 na silosu. Ovaj veoma komplikovan i rizičan zahvat uspešno je urađen za samo 7 dana.

Rađena je sanacija nosećih Gerber nosača na vrhu silosa u nadćeliskom prostoru. Radovi su realizovani tokom marta meseca.

Silos 1 Silos 2 Silos 6 Silos 3 Silos 5 Silos 4