Šetalište na Prozivci

DG comapny je zajedno sa kompanijom Vojput izvela kompletne građevinske radove na izgradnji novog šetališta na Prozivci u Subotici.

Tokom radova, izvršeno je kompletno popločanje šetališta u okviru kojeg je implementirana i značajna površina pod zelenilom. Šetalište je oplemenjeno igralištem i urbanim mobilijarom. Zajedno sa obližnim parkom čini centar za odmor i rekreraciju većine stanovnika tog dela Subotice.

Investitor: Grad Subotica
Objekat: Šetalište u naselju Prozivka u dužini od 230m
Lokacija: Subotica