Stambeni objekat u Frankopanskoj

Investitor: DG company doo, Subotica
Objekat: Višeporodični stambeno-poslovni objekat ( P + 5 )
Lokacija: Petra Lekovića 3, Subotica (Katastarska parcela: 2684/5 K.O. Stari Grad)
Površina: 3138,30 m2
Početak radova: 16.01.2018.
Završetak radova: 15.01.2019.