Sistem kvaliteta

„DG COMPANY“ je 2013. godine sertifkovana od strane CERTOP CO Srbija, iz Kanjiže, mađarskog sertifikacionog tela, za obavljanje sledećih poslovnih aktivnosti:

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Sertifikat srpski

Kompanija je uspostavila upravljanje sistemom menadžmenta kvaliteta i u punoj meri ispunjava zahteve iz najnovije serije međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Kroz zahtevani broj procedura i uputstava detaljno je opisano odvijanje poslovnih procesa.

Primena ovog standarda u kompaniji postavlja težište na kvalitet u odvijanju poslovnih procesa koji kao rezultat daju kvalitetan proizvod, odnosno građevinski objekat.

Prilikom izgradnje objekata ugrađuju se isključivo kvalitetni i atestirani materijali nabavljeni od proverenih i ocenjenih dobavljača, pretežno domaćih.

Svi podizvođači koji su uključeni u proces izgradnje su prethodno provereni i ocenjeni u postupku pripreme projekta.

 

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu je segment koji u kompaniji ima najveći prioritet tako da uz poštovanje svih ekoloških standarda proizvodnje u građevinarstvu omogućava zaposlenima da se maksimalno radno angažuju na postavljenim zadacima.

 

Zaštita životne sredine

Na konkretnim projektima gde je angažovana kao izvođač radova, kompanija se pridržava Studije o proceni uticaja i ostalih specifičnih zahteva zaštite životne sredine u odnosu na radni prostor i okolinu. Ovo prevashodno podrazumeva preventivne mere u planiranju i realizaciji građevinskih projekata, edukovane zaposlene, korišćenje ekološki čistih i energetski efikasnih proizvoda, upotrebu adekvatne mehanizacije i opreme. Stalni monitoring i kontrola procesa građenja omogućavaju sprečavanje ekscesa.