Zaposleni

Najveću vrednost za kompaniju čine ljudi, zaposleni koji su godinama sledili misiju kompanije i doprineli da ona danas postane moderna i efikasna. Zaposleni u kompaniji DG su svaku ideju besprekorno sprovodili u delo, svako novo zaduženje realizovali po vrhunskim standardima, ponekad i pre roka. Sa svakim novim projektom, kompanija jaca i raste, a sa njom i reputacija koja prati samo ozbiljne firme.

U kompaniji se mnogo ulaže u razvoj stručnog inženjerskog kadra, stalna edukacija i praćenje novih svetskih standarda u oblasti izgradnje, tehnologije i građevinskih materijala.

U prilog tome govori i da DG Company, kao prva kompanija u Srbiji, od 2012. godine koristi jedan od najnovijih softverskih programa za tehnologiju i organizaciju kod građevinskih objekata Gala 2012 +.

Logo3

Pre početka izgradnje svakog objekta naš tim inženjera detaljno planira najracionalniju i najekonomičniju tehnologiju izgradnje. Poseban akcenat se stavlja na stalnu edukaciju i obuku svih zaposlenih o bezbednost i zdravlju na radu.

Zaposleni inženjeri poseduju licence 410 i 415 za odgovorne izvođače radova, koje izdaje Inženjerska komora Srbije.

                                     Licenca-2 Licenca-1 Milos-Vukovic