Prozivka promenade

Investitor:Grad Subotica

Objekat:Šetalište u naselju Prozivka u dužini od 230m

Lokacija:Subotica