Residential building in Dimitrija Tucovića

Investitor:DG company doo, Subotica

Objekat:višeporodični stambeno poslovni objekat (A lamela Po+P+2+Pk, B lamela P+1+Pk)

Lokacija:Dimitrija Tucovića 14, Subotica (Katastarska parcela 3706/1 K.O. Stari Grad)

Površina:A lamela 1565,02 m2 i B lamela 532,81 m2

Početak radova:26.08.2017.

Završetak radova:01.12.2018.