Izgled fasade novog objekta u ulici Braće Radić

Izvor: https://gradsubotica.co.rs/izgled-fasade-novog-objekta-u-ulici-brace-radic/

Objekat u ulici Braće Radića, čija izgradnja je započeta tokom prošle godine, dobija finalni izgled jer su tokom novembra meseca počeli radovi na montiranju fasadnih elemenata.

Tim povodom smo kontaktirali odgovornog izvođača radova dipl.inž.građ. Igora Dulića iz firme DG company kako bismo razgovarali o tom objektu koji je izazvao puno pažnje javnosti.

Primetili smo da se fasada objekta uveliko radi i da se radovi na njoj polako privode kraju. Imamo informacije da je rešenje koje ste primenili rezultat sprovedenog arhitektonskog konkursa.

– Da, uz manje izmene i usaglašavanja, rešenje koje smo izveli je jedno od predloženih koje smo dobili kao odgovor na raspisan konkurs. Zadatak je bio izuzetno kompleksan imajući u vidu poziciju objekta i značaj poteza u kom se isti nalazi odnosno uklapanje objekta u postojeću ambijentalnu celinu. Za razliku od konkursa koji smo raspisali za idejno rešenje ulične fasade objekta u ulici Šandora Petefija, koji je bio međunarodnog karaktera i na koji se odazvao veliki broj domaćih i stranih stručnjaka, a koji je kao rezultat imao 93 pristigla rada iz 17 zemalja, u ovom slučaju konkurs je primarno bio namenjen mladim arhitektama, Subotičanima koji rade u zemlji i inostranstvu. U dogovoru sa stručnim nadzorom-konzervatorom dipl.inž.arh. Živkom Radulović-Ražnjatović angažovanom od strane MZZSK Subotica, mi smo početkom 2020. godine raspisali pozivni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje ulične fasade za budući stambeno-poslovni objekat u ulici Braće Radić 41-45 u Subotici. Konkurs je raspisan u saradnji sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture Subotice.

Koliko radova je pristiglo na konkurs, ko je osvojio prvu nagradu i šta je presudilo pri donošenju odluke o pobedniku konkursa?

– Kao odgovor na kompleksan zadatak – interpolacija novog objekta u ulici Braće Radić pristiglo je 7 radova.
1. dipl. inž. arh. Bojan Kujundžić,
2. dip. Inž. arh. Ognjen Graovac,
3. dipl. inž. arh. Fedor Jurić,
4. dipl. inž. arh. Ivan Šuić,
5. dipl.inž.arh. Mila Mijanović,
6. dipl. inž. arh. Relja Kovač i
7. dipl. inž. građ. Boris Bukvić

Svi radovi su uspešno odgovorili na postavljene kriterijume. Svi radovi su valorizovani i nagrađeni. Žiri je jednoglasno predložio da se autorski rad, mladog subotičkog arhitekte Ivana Šuića realizuje, tj. da se nakon razrade projekta fasade ista izvede. Projektantsko rešenje od strane mladog arhitekte je savremena reinterpretacija okolnih postojećih, vekovima stvaranih i razvijanih, arhitektonskih elemenata. Autor je izvršio stručnu analizu fasadnih platana u ulici Braće Radić. Osnovni izvor inspiracije za rešenje fasade su različiti ritmovi i proporcije otvora i ornamentike postojećih fasada u ulici Braće Radić. Takođe, značajna inspiracija proizilazi iz horizontalne projekcije ulice – autentične zlatno žute klinker opeke čiji kolorit autor vešto uklapa u svoje rešenje. Za materijalizaciju fasade korišćeni su savremeni materijali koji pored estetskih imaju i funkcionalne vrednosti.

Koliko je bilo zahtevno uklopiti ideje predložene konkursnim rešenjem sa ostalim činiocima pre same realizacije projekta?

– Saradnja između arhitekte, konzervatora i izvođača je iziskivala mnogo vremena i energije koja je utrošena u konsultacije, sagledavanje svih aspekata projekta i definisanje konačnih parametara, a sve sa istim ciljem-da dobijemo objekat koji će, nadamo se, služiti na ponos svima nama.

Možete li nam reći nešto konretnije o materijalizacije fasade? Koji materijali su korišćeni i zbog čega je izbor pao baš na te materijale?

– U saradnji sa Porcelanosa grupom koja je jedna od lidera u proizvodnji fasadnih keramičkih obloga u Evropi, koristili smo njihove keramičke fasadne pločice u nekoliko nijansi koje će kao deo jedne celine predstavljati sjajan sklad boja. Obloge ovog proizvođača izabrali smo zbog njihovog kvaliteta, dugovečnosti i modernih formi i boja.

Imperativ naše kompanije je upotreba visoko kvalitetnih materijala i to je nešto oko čega nema kompromisa. Tu su i aluminijumski detalji takođe renomiranog proizvođača Alumil u različitim bojama koji besprekorno ističu otvore na fasadi i u odličnom su dosluhu sa fasadnim oblogama.

Kompletne ograde na terasama su od specijalnog stakla. Svakako, na fasadi će biti i osvetljenje koje je sada već standard na našim objektima i koje za cilj ima da podigne dojam o objektu na još jedan viši nivo.

Sa ponosom ističemo da nakom više decenija, naša kompanija prva izvodi ventilirajuću fasadu od keramike u našem gradu.

Izvor: https://gradsubotica.co.rs/izgled-fasade-novog-objekta-u-ulici-brace-radic/