Objekat u ulici Dimitrija Tucovića 14

DG company je tokom 2018. godine izgradio novi poslovno stambeni objekat u srcu centra Subotice. Izgrađen objekat je ukupne bruto površine 2.000m2 sa 18 stanova i 5 poslovnih prostora.

S obzirom na to da je isti lociran u strogom centru grada (stari severni ulaz u grad) i u zoni zaštite objekata od strane Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica, posebno se vodilo računa o izgledu i položaju objekta kako u horizontalnom tako i u vertikalnom pravcu. Svesni odgovornosti i šireg konteksta budućeg objekta i pozicije koja definiše jednu celu ulicu u strogom centru grada, sprovedena je detaljna analiza projekta sa stručnim saradnicima MZZSK Subotica. Ideja koja se nametnula kao najbolje rešenje izgleda fasade i koja bi se najbolje uklopila u ambijent cele ulice bila je kombinacija novog i starog. Na tom mestu se nekada nalazila jedna od najstarijih građanskih kuća u Subotici koja je bila u vlasnišvu Grge Mukića i koja je bila izgrađena u romantičarskom stilu. Nažalost, između dva Svetska rata, kompletna ornamentika i ukrasi na fasadi koji su činili taj objekat posebnim, potpuno su uništeni. Uz pomoć MZZSK omogućen nam je uvid u originalne stare izglede fasade sa svim detaljima koje smo iskoristili za projektovanje novog objekta. Kompletna originalna ornamentika je skinuta sa starih slika i potpuno urađena nova (gips) u specijalizovanoj fabrici u Novom Sadu. Prelaz sa starog na novi izgled fasade postignut je korišćenjem fasadne cigle poznate belgijske firme Vandersanden.

Prilikom izrade projekta na jednom delu fasade se pojavila velika ravna površina pa je doneta odluka da se na njoj oslika mural. U saradnji sa MZZSK i Istorijskim arhivom Subotica, izabran je mural koji predstavlja reklamu prve subotičke fabrike čokolada i bombona u Subotici, u vlasništvu ugledne porodice Brummer.

Takođe, prilikom izvođenja radova, posebno se vodilo računa o tome da se sačuva stogodišnji hrast u dvorištu između dve lamele koje je danas osvetljen i koji čini ceo kompleks objekata monumentalnim.

Objekat je u toku 2018. izgradila građevinska firma DG COMPANY u vlasništvu dipl.inž.građ. Ivana Dulića.
Odgovorni izvođač radova: dipl.inž.građ.Igor Dulić
Odgovorni projektant:SUPPORT DOO Subotica
Projektant fasade: dipl.inž.arh.Luka Aćimović