Postrojenje za preradu otpadnih voda

DG company je u saradnji sa firmom Lad Group d.o.o. izvela kompletne građevinske radove na objektu “Postrojenja za preradu otpadnih voda Vrbas-Kula-linija mulja”. Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda (CPPOV) u Vrbasu, ima za cilj zaustavljanje daljeg zagađivanja Velikog bačkog kanala koji je na deonici Crvenka-Kula-Vrbas najzagađeniji vodotok u Evropi. Postrojenje u Vrbasu najveća je pojedinačna investicija EU u regionu, vredna više od 15 miliona evra. CPPOV prerađuje komunalne i industrijske vode, koje u opštini Vrbas i gradovima Kula i Crvenka sakuplja magistralni kolektor, kao i vodu iz domaćinstava, priključenih na sistem za kanalizaciju.