Šetalište na Prozivci

Investitor:Grad Subotica

Objekat:Šetalište u naselju Prozivka u dužini od 230m

Lokacija:Subotica

Kraj izgradnje:2012. godina

DG company je zajedno sa kompanijom Vojput izvela kompletne građevinske radove na izgradnji novog šetališta na Prozivci u Subotici. Tokom radova, izvršeno je kompletno popločanje šetališta u okviru kojeg je implementirana i značajna površina pod zelenilom. Šetalište je oplemenjeno igralištem i urbanim mobilijarom. Zajedno sa obližnim parkom čini centar za odmor i rekreraciju većine stanovnika tog dela Subotice.