Stambeni objekat u ulici Braće Jugović

Investitor:GeoEXPERT

ObjekatU 2016. godini DG Company je u rekordnom roku za svega 3 meseca izveo sve grube građevinske radove ( betonske, armiračke, tesarske, zidarske kao i fasaderske radove ) na objektu u ulici Braće Jugović 13 u Subotici

Lokacija:Braće Jugović 13